אתר זה בא לסקור את תולדות עם ישראל החל מימיו המוקדמים ביותר הניתנים להתחקות, דרך התגבשותו כשבטי ישראל (אשר נודעו גם בתור העברים) בארץ ישראל, דרך מלחמותיו והישגיו השונים ועד ימינו אנו בהם שב עם זה ארצה לאחר 2700 שנים בגלות ומדינתו, ישראל, היא אחת המדינות המובילות בתחומים רבים בעולם.

English speakers,

This Wiki is a project about the history of the Israelites (12 Tribes of Israel, aka Hebrews) from their earliest traceable history to their formation in their Hebraic state and through their rich histroy, wars and various achievements till our days in which the Israelites had regained their Ancestral Homeland after 2700 years and live in Israel, one of the leading countries in the world.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.